قابلیت ارسال یک یا چند پیام برای هرچند نفر

 

قابلیت های این برنامه چیست ؟

اول بگم که این برنامه هم قابلیت مفید داره برای تبلیغات یا ارسال پیام برای چند نفر و هم می شه به نحو بد از اون استفاده کرد ( برای بمب کردن آی دی ها )

 

1 – قابلیت ارسال یک یا چند پیام برای هرچند نفر ( برای تبلیغات یا پیام عادی )

2 – قابلیت بمب کردن آی دی یک یا چند نفر

3 – قابلیت ارسال پیام فارسی یا انگلیسی

4 – دارا بودن دفترچه برای ذخیره آی دی دوستان

5 – دارا بودن دفترچه برای کسانی که می خواهیم برای همه آنها تبلیغات یا پیام بفرستیم

6 – قابلیت تعیین تعداد پیام های ارسالی

 (برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید)