سیسكو هم به‌سراغ آیفون رفت
سیسكو یكی از بزرگترین تولیدكنندگان تجهیزات امنیتی و شبكه، با ارائه نرم‌افزاری برای آیفون وارد محیط نرم‌افزارهای موبایل شد. به‌گزارش وب‌سایت خبری ‌InformationWeek‌، این نرم‌افزار سیسكو با شبكه عملیات هوشمند این شركت ارتباط برقرار می‌كند و كاربران پس از این اتصال می‌توانند آخرین اخبار و هشدارها را در شبكه دریافت كنند.

 این سیستم كه از 700هزار گره در شركت‌های عرضه خدمات اینترنت و وب‌سایت‌های شركت‌ها تشكیل شده است، تهدیدهای سایت‌های مختلف را تشخیص می‌دهد و در صورت لزوم به كاربر هشدار می‌دهد. بزرگ شدن نرم‌افزارها همواره یك چالش جدی بوده است و این اقدام سیسكو قطعا این شركت را با میلیاردها درخواست روزانه روبه‌رو خواهد كرد.

معاون ارشد سیسكو، ماری هتر گفت: «این نرم‌افزار با تشخیص دپارتمان آی‌تی تهدیدشده و پوشانیدن مسیرهای ارتباطی به این دپارتمان، امنیت آن‌ها را تضمین می‌كند.» این نرم‌افزار سیسكو رایگان و از طریق فروشگاه اپل قابل دسترسی است. ‌ ‌©