سرویس اینترنتی تیوتر، صبح جمعه ۱۸ دسامبر مورد حمله قرار گرفت و به مدت دو ساعت ورود به این سایت ناممکن شد به گزارش فیگارو، هک سایت تیوتر توسط گروهی به نام «ارتش سایبری ایران» صورت گرفت که پیامی نیز روی سایت منتشر کرده‌است. در این پیام به زبان انگلیسی آمده‌است: «آمریکا فکر می‌کند که اینترنت را او کنترل و هدایت می‌کند اما چنین نیست. ما با قدرت خود اینترنت را کنترل و هدایت می‌کنیم.»


تویتر اعلام کرد که با دست‌کاری حمله‌کنندگان نشانی سایت به صفحه‌ای که «سایبر ارتش ایران» تهیه کرده‌بود، تغییر یافت.