اگر بخواهیم در وب سایتی ثبت نام کنیم که نسبت به فعالیت و هویت ان شک داشته باشیم.

قاعدتا ثبت ادرس ایمیل حقیقی می تواند به دریافت هزاران نامه اسپم منجر شود.

بنابراین بهتر است از سرویس های ایمیل های بی درد سر از جمله mailnesiaاستفاده کنیم

که برای محدود و بدون نیاز به ثبت نام یک صندوق پستی ثبت میکنند.
www.mailnesia.com